เรือนนอนขวัญชาวนา
เรือนนอนหลังใหญ่แยกเป็นหลายห้องนอน มีทั้งเล็บมือนาง หอมมะลิ เหลืองปะทิว และก้นจุด
ภายในห้องนอน แยกเป็น 4 เตียงเล็ก มีเตียง 2 ชั้น 1 เตียงค่ะ และแยกเป็น 2 ห้องน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

รายละเอียดการจองห้องพัก
ติดต่อห้องพัก : ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-4412743 / 084-3619131
แฟ๊กซ์ : 032-737301
Email :
เรือนนอนขวัญชาวนา
เรือนนอนหลังใหญ่แยกเป็น
หลายห้องนอน มีทั้งเล็บมือ
นาง หอมมะลิ เหลืองปะทิว
และก้นจุด ภายในห้องนอน
แยกเป็น 4 เตียงเล็ก มีเตียง
2 ชั้น1 เตียงค่ะ และแยกเป็น
2 ห้องน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกครบครัน
See plan >>
ห้องเล็บมือนาง
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -  
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องหอมมะลิ
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องเหลืองปะทิว
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องก้นจุด
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -


เรือนนอนหลังใหญ่
แยกเป็นห้องนอน4ท่านจำนวน4ห้อง ห้องนอน18ท่านจำนวน1ห้อง และห้องนอน19ท่านจำนวน1ห้อง ภายในห้องนอนจัดเป็นเตียงเดี่ยวขนาด3.5ฟุต ตามจำนวนค่ะ พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

รายละเอียดการจองห้องพัก
ติดต่อห้องพัก : ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-4412743 / 084-3619131
แฟ๊กซ์ : 032-737301
Email :
เรือนนอนหลังใหญ่แยก
เป็นห้องนอน4ท่าน
จำนวน4ห้อง ห้องนอน18ท่าน
จำนวน1ห้อง และห้องนอน19
ท่านจำนวน1ห้อง ภายในห้อง
นอนจัดเป็นเตียงเดี่ยว
ขนาด3.5ฟุต ตามจำนวนค่ะ
พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกครบครัน
See plan >>
ห้องเหลืองกล้วย 18
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 18,000 -  
Friday-Saturday 18,000 -
Long Weekend 18,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 18,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 18,000 -
ห้องเหลืองอ่อน 19
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 19,000 -
Friday-Saturday 19,000 -
Long Weekend 19,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 19,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 19,000 -

1. ติดต่อตรวจสอบห้องพัก และจองห้องพัก
2. เมื่อทำการจองห้องพักแล้วท่านจะได้รับ sms ข้อมูลในการจองห้องพัก
3. โอนเงินเต็มจำนวนภายใน 3 วันหลังการจอง เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอน
    เงินหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินส่งมาทางอีเมล์ (ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าพักด้วยค่ะ)
4. เมื่อทำการแจ้งการโอนเงินแล้วทางรีสอร์ทตรวจสอบหลักฐานถูกต้องรีสอร์ทจะทำการ
    บุ๊คกิ้งบ้านพักให้ท่าน
5. เก็บหลักฐานการโอนเงินมายื่นในวันเข้าพัก
6. เมื่อคุณได้รับ sms ข้อมูลในการจองห้องพักแล้ว ไม่มีการโอนเงินหรือติดต่อกลับภาย
    ใน 3 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์การจองห้องพัก
เลขที่บัญชีการโอนชำระค่าห้องพัก
บัญชี               :       บจก.เดอะบันยันลีฟ รีสอร์ท
ธนาคาร           :       กสิกรไทย
สาขา               :      บิ๊กซี ราชบุรี
ประเภท            :      บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี        :      518-1-00460-8

1. Check In เวลา 14.00 น.และ Check Out เวลา 12.00 น.
2. สามารถเสริมเตียงได้ 1 เตียง/ห้อง ราคา 700 บาท/วัน พร้อมอาหารเช้า
3. ราคาห้องพักเป็นราคาเน็ท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน(อาหารเช้าเป็นชุดสามารถสั่งเพิ่มได้เรื่อยๆ)
4. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าพักฟรีพร้อมอาหารเช้า มากกว่า 8 ปีต้องซื้อเตียงเสริมเพิ่ม
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในรีสอร์ท
6. สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ 500 บาท/ตัว/คืน พร้อมอาหารและที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยง(ภายในห้อง)
7.หากต้องการเลื่อนวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น