เดอะบันยันลีฟ รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

บนเนินหญ้าเขียวขจีพื้นที่ 40 ไร่พาดผ่านด้วยลำธารใสเย็น
ปกคลุมด้วยปุยหมอกขาวคลอเคลียอยู่ไม่ห่าง ฝูงแกะน้อยใหญ่
กำลังเล็มหญ้าอย่างเพลินใจ เดอะบันยันลีฟ รีสอร์ท อยู่ไม่
ไกลจากเมืองหลวงแค่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขับรถเพียง
2-3 ชั่วโมง ก็สามารถสัมผัสปลายทางความสุขได้อย่างสบาย
ที่นี่แทรกซึมธรรมชาติด้วยบ้านพักรูปทรงแปลกตา พร้อมสิ่ง
อำนวยความสะดวก พบกับบ้านพักหลากหลายที่มีการออกแบบ
แปลกเด่นทั้งภายในและภายนอก อ่านต่อ..

สำรองห้องพัก เวลาทำการ 9.00 -18.00 น.
โทรศัพท์ 081-4412743 และ 084-3619131

สามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดและเส้นทางได้ทุกวันในเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

Email :            

Map :  see map

รีสอร์ทมีสัญญาณโทรศัพท์เฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้น แต่มีบริการ Wifi กระจายทั่วรีสอร์ท


ท่ามกลางทิวเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ 360 องศา พบกับ
บ้านพักรูปทรงแปลกตาพร้อมด้วยมุมตกแต่งสวนสวย
ให้คุณเก็บภาพความทรงจำพร้อมสร้างความประทับ
ใจมิรู้เลือน ดูรายละเอียด...


Promotion : ทำช็อคโกแลตแสนหวานด้วยมือคุณเอง
เพื่อคนที่คุณรัก ที่ช็อคโก้เฮ้าส์บ้านช็อคโกแลตแสนเก๋


Promotion :ร่วมกันทรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของรีสอร์ท และมอบปืนฉีดน้ำ

ดูรายละเอียด...